Tu jesteś: Strona główna > Regulamin
 
Regulamin
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
Regulamin korzystania ze szkoleń e-learningowych firmy iQuelle Sp. z o.o.
Informacje wstępne
1. Niniejszy regulamin zawiera warunki i zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych, których właścicielem jest iQuelle Sp. z o.o. Przez określenie „Użytkownik”, stosowane w niniejszym regulaminie, rozumie się osobę lub osoby, które są uczestnikami i adresatami szkolenia i których dane zostały podane przed przystąpieniem do szkolenia.

2. W celu skorzystania ze szkoleń e-learningowych Użytkownik zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacji i przestrzegania jego zasad.
 
Zasady uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym
1. W celu skorzystania ze szkoleń e-learningowych Użytkownik zobowiązany jest do posiadania aktywnego konta e-mail, na który zostaną przesłane dane do logowania do szkolenia.

2. Przed przystąpieniem do szkolenia e-learningowego Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie składania zamówienia na szkolenie e-learningowe.

3. Udostępnienie szkolenia e-learningowego jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu należności za dostęp do wybranego szkolenia. Płatności należy dokonać na konto iQuelle Sp. z o.o: 04  2490 0005 0000 4600 1294 2870 (Alior Bank).

4. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana na adres korespondencyjny w ciągu 7 dniu od zaksięgowania płatności na rachunku iQuelle Sp. z o.o.

5. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9.00-17.00.

6. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku iQuelle Sp. z o.o dane służące do zalogowania się do szkolenia zostaną przesłane na podany w formularzu zamówienia adres e-mail lub na adres e-mail podany w dokumencie „iquelle_szkolenia_iso_online_lista_osob_zglaszanych.xls”.

7. Szkolenie udostępnione jest na okres 30 dni od daty wysłania do Użytkownika wiadomości e-mail z danymi do logowania, a po upływie tego okresu czasu dostęp do szkolenia jest blokowany.

8. Wsparcie techniczne dostępne jest w dniach roboczych w godzinach 9.00-17.00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: szkolenia@iquelle.com. W mailu ze zgłoszeniem należy podać numer zamówienia (numer klienta), którego zgłoszenie dotyczy.
 
9. Do prawidłowego odtwarzania szkoleń e-learningowych wymagane jest, aby komputer Użytkownika spełniał następujące wymagania sprzętowe i programowe:
Wymagania sprzętowe
 • Procesor: 1 Ghz  (32/64-bit) lub szybszy
 • Pamięć RAM: 256 MB  (zalecane 512MB lub więcej)
 • Wymagane łącze internetowe o prędkości: 256kb/s (zalecane 512kb/s lub szybsze)
 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 800x600 lub większa
 • Klawiatura, mysz.
 • Głośniki lub słuchawki.
Wymagania programowe
 • System operacyjny: Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Linux, MacOS
 • Przeglądarka: Mozilla Firefox 2.x lub wyższa, Internet Explorer 6 (zalecana wersja 7 lub wyższa), Safari 4 (lub wyższa), Google Chrome
 • Adobe Flash Player 10 lub nowszy.
10. iQuelle nie odpowiada za niemożliwość skorzystania przez Użytkownika z opłaconego szkolenia e-learningowego z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu nie zapewnienia przez Użytkownika minimalnych wymagań sprzętowych i programowych, opisanych powyżej.
 
Materiały szkoleniowe i prawa autorskie
1. Wszelkie materiały szkoleniowe, stanowiące treść szkoleń e-learningowych są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się, bez zgody iQuelle Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie:
 • nie przekazywać dostępu do materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej, z wyjątkiem Użytkowników, których dostęp do szkolenia został w pełni opłacony.
 • nie powielania jakąkolwiek techniką oraz nie tworzenia pochodnych szkoleń e-learningowych.
 • nie wykorzystywania treści zamieszczonych w szkoleniach do innych celów niż szkolenie Użytkowników, których dostęp do szkolenia został w pełni opłacony.
Powrót do strony: Szkolenia ISO przez Internet
 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS