Tu jesteś: Strona główna > Polityka prywatności
 
Polityka prywatności
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
Polityka prywatności

 

  1. Cel polityki prywatności

 

Polityka prywatności obejmuje ochronę i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej „www.iquelle.com (Strona www), w tym jej podstron, administrowanych przez spółkę iQuelle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000161105, NIP 583-28-23-140, REGON 192906013, Kapitał Zakładowy 81.000 PLN (Administrator).

Polityka prywatności zawiera zasady zbierania, wykorzystywania i ochrony danych osób odwiedzających Stronę www (Użytkownicy) i jej celem jest zapewnienie ochrony tych danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

  2. Administrator danych osobowych, prawa Użytkownika

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) Administratorem i odbiorcą danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze Strony www, czynnościami wynikającymi z udzielenia zgody lub zawartej umowy jest iQuelle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000161105, NIP 583-28-23-140, REGON 192906013, Kapitał Zakładowy 81.000 PLN.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody lub umowy.

 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych w zakresie udzielonej zgody/umowy będą zatrudnione w Spółce iQuelle Sp. z o.o. osoby oraz podmioty, z którymi iQuelle Sp. z o.o. łączy zawarta umowa współpracy (Przetwarzający dane) w celu realizacji tej umowy, realizacji przez iQuelle Sp. z o.o. obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw iQuelle Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi uzasadnionego interesu iQuelle Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych W szczególności iQuelle Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: konsultanci, szkoleniowcy, audytorzy, banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie i inne. Podmioty te są zobowiązane na mocy zawartych z iQuelle Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa i politykami uzgodnionymi z iQuelle Sp. z o.o.

 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu archiwizacji, wygaśnięcia umowy lub wycofania zgody.

 6. Posiadacie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane Państwa dane osobowe, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenie danych, wniesienie sprzeciwu oraz cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, jak również stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego w iQuelle Sp. z o. o.: Pan Jacek Gołdych, tel. 518-053-702 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: IODO@iquelle.com.

 

  3. Zasady zbierania, przetwarzania i ochrony informacji oraz danych osobowych

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. przekazywania informacji o aktualnej ofercie,

 2. przesyłania zamówionego newslettera,

 3. tworzenia ofert na podstawie informacji zawartych w formularzu wyceny,

 4. realizacji umowy związanej z usługami i produktami oferowanymi przez iQuelle Sp. z o.o. w tym, między innymi: realizacji szkoleń, przeprowadzania audytów oraz doradztwa w zakresie systemów zarządzania w oparciu o międzynarodowe Normy ISO.

Na Stronie www zbiera się dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego.

Na Stronie www zamieszczono formularz wyceny oraz formularz zapisu na newsletter. Wypełnienie formularzy wiąże się z koniecznością dobrowolnego podania przez Użytkowników określonych danych osobowych. W przypadku ich niepodania przez Użytkownika niektóre funkcjonalności Strony www mogą zostać ograniczone.

iQuelle Sp. z o. o. podejmuje systematyczne działania celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, jej uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu w szczególności:

 1. zapewniamy wsparcie dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji,

 2. zapewniamy zasoby potrzebne do wdrażania wymaganych zabezpieczeń,

 3. stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych,

 4. obejmujemy szczególnym nadzorem wszelką dokumentację zawierającą dane osobowe klientów,

 5. kształtujemy świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych, w tym danych osobowych.

 

  4. Newsletter

 

Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Strony www usługę dostarczania newslettera polegającą na tym, że na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Administratora wiadomości o tematyce wybranej przez Administratora, dotyczącej w szczególności aktualności, oferty produktów Administratora, w tym o nowych produktach, aktualnych promocjach czy informacje dotyczące zmian w zamieszczonych na  Stronie www harmonogramach szkoleń.

Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie.

Umowa świadczenia usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania subskrypcji do newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie www.

Umowa subskrypcji newslettera może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi.

Warunkiem korzystania z usługi newsletter jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu oraz adresu poczty elektronicznej.

Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter w zakresie adresu mailowego.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej na który Administrator wysyła wiadomości w ramach świadczenia usługi newsletter

 

  5. Pliki cookies.

 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej iQuelle Sp. z o. o. oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).

Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

iQuelle Sp. z o. o. stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.

Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej iQuelle Sp. z o. o. może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.

iQuelle Sp. z o. o. informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części możliwe jest ograniczenie funkcjonalności Strony www.

 

  6. Postanowienia końcowe

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych iQuelle Sp. z o. o. tj. http://www.iquelle.com/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.

 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS