Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > GHP (Dobra praktyka higieniczna), GMP (Dobra praktyka produkcyjna)
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
GHP (Dobra praktyka higieniczna), GMP (Dobra praktyka produkcyjna)
GHP (Dobra praktyka higieniczna) oraz GMP (Dobra praktyka produkcyjna) są standardami wyznaczającymi zasady i kierunki postępowania w trakcie produkcji i przetwarzania żywności. Standardy GHP, GMP dotyczą obszarów bezpośredniej produkcji, obszarów przy produkcyjnych, personelu, zarządzania odpadami, wodą itp.
 
GHP i GMP to zbiory metod, instrukcji i procedur postępowania, zawierających podstawowe wymagania dotyczące głównych założeń budowlanych, technicznych, technologicznych, wyposażenia, praktyk produkcyjnych, operacyjnych, personelu, higieny i mycia, które są niezbędne do wyprodukowania żywności bezpiecznej o dobrej jakości zdrowotnej.
 
Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne są podstawą do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO 22000). Stosowanie standardów GHP i GMP jest obowiązkowe w przedsiębiorstwach sektora spożywczego, a od 11 lipca 2013 także sektora kosmetycznego.
 
Według Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.):
 
GHP - Dobra Praktyka Higieniczna (ang. Good Hygienic Practice): działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
 
GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice): działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.
 
______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)
- szkoleniem z zakresu wymagań GHP, GMP
- e-learningowym szkoleniem z zakresu wymagań GHP (szkolenie przez Internet)
- audytem z zakresu wymagań GHP, GMP

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22(58) 735 02 22.

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS