Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > Kontrola Zarządcza
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
Kontrola Zarządcza

Kontrola zarządcza to narzędzie, którego podstawowym celem jest zapewnienie wewnętrznego ładu organizacyjnego i wzrostu efektywności funkcjonowania administracji oraz ciągłego jej doskonalenia. Obowiązek utworzenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego wynika z:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.U. MF Nr 15, poz. 84)

Do głównych celów kontroli zarządczej należy zapewnienie:
 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego należy odpowiednio do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty albo marszałka województwa.

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych powinna funkcjonować na dwóch poziomach. Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych jest jednostka sektora finansów publicznych (I poziom kontroli zarządczej – kierownik jednostki).

W ramach administracji rządowej i samorządowej powinna funkcjonować kontrola zarządcza odpowiednio na poziomie działu administracji rządowej, a także na poziomie j.s.t. jako całości (II poziom kontroli zarządczej – wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa).

Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej i jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla jednostek w danym dziale administracji rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

System kontroli zarządczej obejmuje pięć obszarów:

 • środowisko wewnętrzne,
 • cele i zarządzanie ryzykiem,
 • mechanizmy kontroli stanowiące odpowiedź na konkretne ryzyko,
 • informację i komunikację,
 • monitorowanie i ocenę systemu kontroli.
W zakresie związanym z kontrolą zarządczą wykonujemy:

 • opracowanie koncepcji kontroli zarządczej w organizacji,
 • analizę zgodności wdrożonych rozwiązań w kontekście wymagań Ustawy,
 • opracowanie planów postępowania z ryzykiem oraz dokumentacji stosowanej w kontroli zarządczej,
 • opracowanie i wdrożenie ankiety samooceny,
 • pomoc w przygotowaniu corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,
 • szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie wymagań Ustawy,
 • szkolenia dla pracowników z założeń systemu kontroli zarządczej.

______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem kontroli zarządczej
- szkoleniem z zakresu kontroli zarządczej
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami systemu kontroli zarządczej

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.

 
 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS