Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > FSC/PEFC – systemy w branży drzewnej
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
FSC/PEFC – systemy w branży drzewnej
Forest Stewardship Council® (FSC®) – to niezależna, międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC zostało założone w 1993 roku i jest najstarszym systemem certyfikacji lasów opartym o jednakowe zasady na całym świecie.

FSC skupia instytucje przyrodnicze, właścicieli i zarządców lasów, leśników, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego oraz osoby prywatne, które zrzeszone są w trzech umownych izbach:
 • izbie ekonomicznej reprezentowanej przez instytucje oraz firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych,
 • izbie społecznej, której celem jest poprawa warunków życia osób pracujących w lasach, rdzennych społeczności oraz ludności lokalnej żyjącej na terenach leśnych,
 • izbie przyrodniczej, do której należą instytucje związane z ochroną środowiska naturalnego, dążące do poszanowania walorów przyrodniczych obszarów leśnych.
FSC sformułowało 10 podstawowych zasad oraz ponad 50 kryteriów odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikacja FSC jest niczym innym jak oceną zgodności postępowania podmiotu certyfikacji ze standardami systemu FSC.

System FSC wyróżnia dwa rodzaje certyfikacji:

Certyfikat gospodarki leśnej FSC FM (Forest Management) jest przewidziany dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych. Lasy, którym przyznano ten certyfikat zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz przy jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.

Jeżeli las posiada certyfikat FSC FM (FM/CoC) możemy mieć pewność, że między innymi:
 • unika się w nim stosowania pestycydów,
 • zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu,
 • ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory,
 • dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych,
 • nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie,
 • chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

Certyfikat FSC FM/CoC umożliwia posiadaczowi sprzedaż produktów drzewnych (drewno użytkowe, choinki itp.) i niedrzewnych (żywice, owoce drzew leśnych

Certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC (Chain of Custody) jest z kolei przeznaczony dla przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, handlowców, dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp. Certyfikacja FSC CoC zapewnia, iż pochodzenie drewna zawartego w wyrobie jest znane i jednocześnie może być śledzone wstecz aż do miejsca jego pozyskania w lesie. Aby sprzedawać certyfikowany wyrób finalny, wszystkie firmy biorące udział w przerobie i handlu muszą posiadać certyfikaty kontroli pochodzenia produktu (CoC).
Podstawowym warunkiem spełnianym przez przedsiębiorcę ubiegającego się o certyfikat CoC jest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji/handlu oraz posiadanie numeru certyfikatu nadanego przez jednostkę certyfikującą po przebytym pozytywnie audicie.

Indywidualny kod certyfikatu umożliwia zidentyfikowanie posiadacza certyfikatu w międzynarodowej bazie danych FSC.
Po spełnieniu ww. warunków przedsiębiorstwo może poddać się certyfikacji, polegającej na ocenie zgodności procedur stosowanych w przedsiębiorstwie ze standardami FSC określonymi w dokumencie: FSC-STD-40-004 V2. Certyfikację przeprowadza niezależna jednostka certyfikacyjna. Certyfikat FSC nadawany jest na 5 lat, w czasie których wymagane jest przebycie corocznych audytów weryfikujących.
Logo FSC rozpoznawalne na całym świecie, umieszczone na wyrobie stanowi wizytówkę dbałości o tereny leśne, ich wykorzystywanie i gospodarowanie.

Drugim systemem certyfikacji lasów oraz produktów drzewnych funkcjonującym w Europie jest PEFC (The Pan European Forest Certification Council).

Certyfikacja PEFC umożliwia oznaczenie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. Zarządzający lasami, żeby moc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC musi uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa przetwarzające i handlujące drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. Firmy, które posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC i chcą oznaczać swoje wyroby logiem PEFC muszą uzyskać odpowiednią licencję.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu FSC/PEFC to:
 • pozyskanie nowych rynków,
 • przewaga nad konkurencją,
 • zwiększenie przychodów,
 • poprawa wizerunku firmy,
 • zwiększenie zaufania klientów,
 • potwierdzenie, iż uzyskane produkty pochodzą z obszarów, gdzie prowadzona jest zasada prawidłowej gospodarki leśnej.
 _________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- przygotowaniem do certyfikacji systemu FSC/PEFC w swojej organizacji
- szkoleniem z zakresu FSC/PEFC

wypełnij formularz zapytania
lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.
 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS