Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > Audyty wewnętrzne (audyty pierwszej strony)
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
Audyty wewnętrzne (audyty pierwszej strony)

Oferujemy Państwu możliwość powierzenia naszym konsultantom przeprowadzenie audytów wewnętrznych, nazywanych też audytami strony pierwszej. Audyty wewnętrzne są to audyty przeprowadzane przez samą organizację (kompetentnych audytorów wewnętrznych) lub przez wynajętych specjalistów zewnętrznych, dla potrzeb przeglądu zarządzania lub potwierdzenia zarządowi, że system działa skutecznie. Ich wyniki mogą stanowić dla organizacji fundament do zadeklarowania przez nią zgodności z konkretnymi wymaganiami (np. normami ISO).

Główne powody przeprowadzania audytów wewnętrznych ISO:

 • wymóg większości z norm,
 • mechanizm sterowania wykorzystywany przez kierownictwo,
 • ważne źródło informacji o sytuacji wewnętrznej organizacji,
 • pomoc w znalezieniu nieprawidłowości i ich skorygowanie, zanim zostaną wykryte przez jednostki zewnętrzne,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania.

Zalety prowadzenia audytów wewnętrznych ISO przez specjalistów iQuelle:

 • całkowita niezależność: audytor nie pozostaje w relacjach towarzyskich z pracownikami organizacji, ma świeże spojrzenie na to co się dzieje w audytowanych obszarach oraz działa całkowicie w interesie Klienta zlecającego audyt,
 • rzetelność i dokładność: inne spojrzenie na system zarządzania funkcjonujący w organizacji – z pozycji osób postronnych, dzięki czemu kierownictwo organizacji uzyskuje bezstronne i rzetelne wnioski na temat mocnych i słabych stron funkcjonującego systemu,
 • pełna poufność: końcowe wyniki audytu są przedstawiane wyłącznie do wiadomości kierownictwu organizacji,
 • profesjonalne udokumentowanie: do rąk kierownictwa trafia pełna, zgodna z wymaganiami standardów dokumentacja obejmująca: programy, plany i raporty z audytów wraz z kartami działań korygujących,
 • oszczędność czasu i środków, które trzeba przeznaczyć na szkolenia audytorów wewnętrznych,
 • bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zarówno audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych, posiadanie uprawnień audytorów wiodących oraz czynna współpraca z jednostkami certyfikacyjnymi. 

______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- przeprowadzeniem audytu wewnętrznego ISO w swojej organizacji

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.
   

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS