Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > Ocena zgodności z przepisami prawa
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
Ocena zgodności z przepisami prawa

Wychodząc naprzeciwko zapotrzebowaniom rynku oferujemy Państwu przeprowadzenie Oceny Zgodności z Mającymi Zastosowanie Przepisami Prawa. Polega ono na określeniu przepisów prawa dotyczących działalności danego Przedsiębiorstwa, znalezieniu niezgodności z tymi przepisami oraz na opracowaniu propozycji planu działań naprawczych i doskonalących.

Ocenę zgodności przeprowadzamy w zakresie prawa:

  • bezpieczeństwa informacji,
  • ochrony środowiska,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa składa się z 4 etapów:

1. Przygotowanie do przeprowadzenia oceny zgodności.
Bazując na uzyskanych od firmy informacji nasi konsultanci przeprowadzają identyfikację ogólnych oraz szczególnych wymagań prawa dotyczących działalności Przedsiębiorstwa. Dostarczone informacje posłużą do rzetelnego i uszczegółowionego przeprowadzenia oceny zgodności na miejscu u Klienta.

2. Wizja lokalna. Ocena działalności firmy oraz prowadzonej dokumentacji.
Ocena działalności firmy oraz prowadzonej dokumentacji ma na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości poszczególnych działań Przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim pracowników z danymi wymaganiami prawa oraz słabszych punktów zarządzania danym obszarem (w odniesieniu do wymagań prawa). Ocena zgodności ma charakter wizji lokalnej Przedsiębiorstwa oraz weryfikacji prowadzonej dokumentacji. Poprzez ocenę dokumentacji rozumiemy sprawdzenie i przedstawienie, iż przedsiębiorstwo posiada wszystkie niezbędne i wymagane przez prawo koncesje, decyzje i zezwolenia na prowadzenie swojej działalności, a także ocenę działalności dokumentów i zapisów powstających w firmie w odniesieniu do wymagań prawa.

3. Sporządzenie raportu.
W wyniku przeprowadzenia oceny zgodności na miejscu u Klienta powstaje raport zawierający opis ewentualnych niezgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawa oraz zalecenia do realizacji. W przypadku rażących niezgodności zostają zaproponowane działania naprawcze, a dla słabszych stron – wskazanie możliwości doskonalenia.

4. Prezentacja raportu.
Wyniki oceny zgodności (raport) zostaje przedstawiony kierownictwu wraz ze wskazaniem potencjalnych skutków stwierdzonych niezgodności oraz propozycją działań naprawczych i doskonalących.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia oceny zgodności z przepisami prawa:

  • odpowiedzialność za system zarządzania w rękach specjalistów,
  • oszczędność kosztów utrzymania systemu,
  • oszczędność czasu własnych zasobów ludzkich,
  • gwarancja funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania,
  • reprezentowanie firmy wobec jednostek certyfikujących. 

_______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- oceną zgodności z przepisami prawa

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.

 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS