Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > ISCC - System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
ISCC - System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw

Produkcja biomasy i biopaliw w ostatnim czasie stała się ważnym źródłem energii odnawialnej w Europie i na świecie. Także w naszym kraju udział biomasy i biopaliw jako źródło energii odnawialnej stale wzrasta, a jej znaczenie na rynku europejskim i rynku krajowym stale rośnie. Wyrób biopaliw stał się istotnym czynnikiem naszej krajowej gospodarki, dlatego też wiele przedsiębiorstw stara się o różnorakie certyfikaty na rzecz producentów biopaliw. Systemy certyfikacji i jednostki certyfikujące w ramach akredytacji muszą być zarejestrowane przez odpowiedzialną za to jednostkę akredytującą w danym kraju członkowskim UE.

Kontrolę rynku biopaliw i biomasy wprowadza w Unii Europejskiej Dyrektywa 2009/28/WE.

W związku z tym, że w Polsce trwają intensywne przygotowania od wdrożenia przedmiotowej dyrektywy nie ma jeszcze polskiego systemu certyfikacji. Aktualnie funkcjonują wśród państw UE dwa międzynarodowe systemy certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw:

 • ISCC („International Sustainability and Carbon Certification” - do certyfikacji łańcucha produkcji biopaliw i biomasy na rynku krajowym i międzynarodowym (uznawany na całym świcie)
 • REDcert system („Renewable Energy Directive Certification”), który będzie stosowany do certyfikacji łańcucha produkcji biopaliw i biomasy tylko na terenie UE. 

System ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) – to pierwszy, uznany i rozpoznawalny na całym świecie system dotyczący wszystkich biomas, umożliwiający odróżnienie towarów produkowanych w zgodności z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiający klientom uzyskanie informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji biomasy. Produkca według tego schematu jest bardzo prosta: najpierw uprawa, zbiór, składowanie, potem czas na przetwarzanie i dostawę do ostatecznego odbiorcy.

System ISCC wymaga stosowania określonych standardów, jak i procedur oraz spełniania niemieckich wymogów gospodarki działającej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz Dyrektywy o promowaniu źródeł energii odnawialnej 2009/28/EC.

Główne cele systemu ISCC:

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
 • racjonalne wykorzystywanie gruntów
 • ochrona biosfery
 • zrównoważony rozwój społeczny

6 zasad na których opiera się system ISCC musi być zastosowane i przestrzegane przez każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją biopaliw.
Zasada 1
Biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają bioróżnorodność.
Zasada 2
Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej. Obejmuje ona ochronę gleb, wód, powietrza oraz stosowanie dobrych praktyk rolniczych.
Zasada 3
Pracownicy muszą być dobrze wyszkoleni i odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami.
Zasada 4
Produkcja biomasy nie może być związana z pogwałceniem praw człowieka, prawa pracy lub prawa rolnego. Producent powinien promować odpowiedzialną organizację warunków pracy oraz higieny i bezpieczeństwa pracy oraz pracować zgodnie z zasadami odpowiedzialności w relacjach społecznych.
Zasada 5
Produkcja biomasy musi pozostawać w zgodzie z odpowiednim prawem lokalnym i państwowym oraz z odpowiednimi umowami międzynarodowymi.
Zasada 6
Muszą zostać wprowadzone dobre praktyki zarządzania.

Posiadanie certyfikatu ISCC to znak jakości dla firmy i przewaga nad konkurencją, większe szanse rozwoju na rynku międzynarodowym a także bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.

Korzyści płynące z wdrożenia i certyfikowania ISCC:

 • wiarygodny dowód spełnienia kryterium zrównoważonego rozwoju według Dyrektywy 2009/28/WE,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • racjonalne wykorzystywanie gruntów,
 • ochrona naturalnej biosfery,
 • zrównoważony rozwój społeczny,
 • bezpieczeństwo działalności,
 • ułatwienie handlu biomasą (krajowego i międzynarodowego).

System certyfikacji biopaliw ISCC charakteryzuje niezależność, przejrzystość i orientacja na pracę w międzynarodowym środowisku. Znak certyfikacji ISCC będzie w przyszłości istotnym elementem odróżniającym biomasę i bioenergię, zachowujące standardy zrównoważonego rozwoju od innych. ISCC będzie także motywować producentów rolnych i przetwórców do stosowania i zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju w ich codziennych praktykach.
_______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem systemu certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw
- szkoleniem z wymagań systemu ISCC
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami systemu ISCC

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.
 

 
 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS