Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > Outsourcing ISO – Pełnomocnik ds. systemu zarządzania
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
Outsourcing ISO – Pełnomocnik ds. systemu zarządzania

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku oferujemy Państwu możliwość powierzenia naszym konsultantom pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania.

Już w trakcie projektowania i budowania systemu zarządzania organizacja musi podjąć decyzję odnośnie osoby odpowiedzialnej za proces wdrożenia oraz późniejsze nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania. Osoba taka powinna wywodzić się z kierownictwa firmy i poza obecnymi obowiązkami przyjąć dodatkowy zakres odpowiedzialności związany z  nadzorowaniem danego systemu zarządzania. Poszerzenie zakresu ich obowiązków o  dodatkowy obszar związany z nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania często wykracza poza ramy możliwości, dlatego też rozwiązaniem w takiej sytuacji może być outsourcing – powierzenie tej funkcji specjalistom z zewnątrz.

Konsultant pełniący rolę Pełnomocnika ds. systemu zarządzania będzie odpowiedzialny za utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz prawidłowe przygotowanie do  audytów zewnętrznych.

W ramach usługi outsourcing ISO oferujemy:
 • ogólne doradztwo w zakresie zarządzania organizacją lub jego częściami,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem danego systemu zarządzania,
 • planowanie i realizację auditów wewnętrznych oraz nadzorowanie realizacji działań poaudytowych,
 • nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądu zarządzania,
 • szkolenia personelu (w tym szkolenia okresowe i szkolenia nowych pracowników firmy),
 • reprezentowanie organizacji przed jednostką certyfikującą.

Przyjmując na siebie obowiązki Pełnomocnika ds. systemu zarządzania nasi konsultanci są w pełni odpowiedzialni za poprawność funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji klienta, w tym za wyniki realizowanych audytów zewnętrznych. Szczegółowy zakres prac jest ustalany i dostosowywany indywidualnie do potrzeb klienta.

Korzyści wynikające z outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem:

 • gwarancja funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania,
 • profesjonalne wsparcie na wyższych szczeblach organizacji,
 • profesjonalne przygotowanie do audytów,
 • bezpłatna aktualizacja systemu do zmieniających się standardów,
 • reprezentowanie organizacji wobec jednostek zewnętrznych.

_____________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- usługą outsourcing ISO - outsourcing funkcji Pełnomocnik  ds. systemu zarządzania

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.

 

 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS