Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > CAF 2006 – Wspólna Metoda Oceny
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
CAF 2006 – Wspólna Metoda Oceny

Wspólna Metoda Oceny CAF to narzędzie do kompleksowego zarządzania jakością. Powstała w wyniku porozumienia zawartego między ministrami krajów członkowskich UE, odpowiedzialnymi za administrację publiczną.

Przed metodą CAF postawiono cztery zasadnicze cele:

 • promowanie systemów zarządzania jakością w sektorze publicznym w państwach europejskich,
 • ułatwienie samooceny organizacji sektora publicznego, podejmowanej w celu sformułowaniu prawidłowej diagnozy i podjęciu działań doskonalących,
 • wspomaganie dzielenia się dobrymi praktykami i szerokim doświadczeniem,
 • ułatwienie wzajemnego uczenia się pomiędzy organizacjami sektora publicznego (benchlearning).

Aby ułatwić realizację tych celów, opracowano szereg kryteriów zarówno podstawowych i szczegółowych, formularze skali ocen potencjału i wyników, wytyczne dotyczące samooceny, działań doskonalących i wzajemnego ciągłego uczenia się.

Powszechny Model Oceny – CAF (Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym do wykorzystywania w różnych organizacjach sektora publicznego – na szczeblu krajowym, regionalnym czy też lokalnym i w różnego rodzaju przedsięwzięciach, takich jak część reformy lub też doskonalenie konkretnego planu działania. Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, zasoby i procesy zarządzania zmianą.

Zgodnie z tą metodą organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model CAF zawiera dziewięć kryteriów odnoszących się do podstawowych obszarów organizacji, które wymagają uwzględnienia w każdej analizie organizacyjnej. W modelu CAF obszary poddawane ocenie podzielone są na dwie grupy:

Kryteria POTENCJAŁU:

 • przywództwo
 • strategia i planowanie
 • pracownicy
 • partnerstwo i zasoby
 • procesy

Kryteria WYNIKÓW:

 • wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami
 • wyniki działalności w relacjach z pracownikami
 • społeczne wyniki działalności
 • kluczowe wyniki działalności

Główne korzyści płynące z wdrożenia metody CAF:

 • ocena funkcjonowania instytucji oparta na faktach (dowodach), wykorzystująca zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach administracji publicznej w Europie,
 • ustalenie czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
 • uzyskanie spójności podjętych działań i porozumienia w sprawie kroków na drodze usprawnienia działalności instytucji,
 • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),
 • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie ich do zaangażowania się w proces doskonalenia,
 • rozpowszechnianie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
 • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
 • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu poprzez okresową samoocenę.

Wytyczne w zakresie doskonalenia organizacji za pomocą metody CAF:
Proces ciągłego doskonalenia można zaprojektować i zrealizować na różne sposoby. Wielkość instytucji, jej kultura organizacyjna , doświadczenie w użyciu instrumentów TQM Kompleksowego Zarządzania Jakością – to tylko niektóre czynniki ułatwiające ustalenie najbardziej odpowiedniego sposobu realizacji koncepcji TQM.

Wdrożenie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegać w oparciu o 10-stopniowy podzielony na III etapy proces samooceny, jaki może się okazać przydatny w większości organizacji.

Etap 1
Początek drogi z metodą CAF
Krok 1 - Podjęcie decyzji dotyczącej organizacji i planowania procesu samooceny
Krok 2 – Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

Etap 2
Proces samooceny
Krok 3 – Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny
Krok 4 – Organizacja szkoleń
Krok 5 – Przeprowadzenie samooceny
Krok 6 – Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

Etap 3
Plan udoskonaleń/ustalenie priorytetów
Krok 7 – Sporządzenie projektu planu doskonalenia
Krok 8 – Upowszechnianie informacji o planie doskonalenia
Krok 9 – Realizacja planu doskonalenia
Krok 10 – Planowanie następnej samooceny CAF
____________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem systemu wspólnej metody oceny
- szkoleniem z zakresu normy CAF 2006
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami normy CAF 2006

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS