Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > ISO 28000:2007 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
ISO 28000:2007 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
Norma ISO 28000:2007 - System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw - przeznaczona jest dla wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów, na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie itp.
 
Nadrzędnym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000:2007 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie i utrzymanie zabezpieczeń, przez każdego uczestnika łańcucha, tak aby zapewnić bezpieczeństwo całości. O sile łańcucha świadczy siła jego najsłabszego ogniwa.
 
System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw oparty jest na strukturze normy ISO 14001 (System zarządzania środowiskowego) i podobnie jak ona promuje podejście oparte na analizie ryzyka, zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, reagowaniu na awarie i zagrożenia mogące spowodować przerwanie łańcucha. Certyfikacja organizacji na zgodność z wymaganiami ISO 28000 zapewnia obiektywne potwierdzenie zdolności organizacji do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzonych jej towarów.
 
Uzyskanie certyfikatu zgodności z ISO 28000, ISO 27001 oraz ISO 9001 stanowi ułatwienie spełnienia wymagań dotyczących uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator).
 
Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz uproszczeń podczas odpraw celnych.
 
Jako najważniejsze korzyści płynące z wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg specyfikacji ISO 28000:2007 można wskazać na :
  • uświadomienie ryzyk związanych z poszczególnymi etapami działań gospodarczych poprzez identyfikację zagrożeń oraz oszacowanie prawdopodobieństwa ich zaistnienia oraz skutków zrealizowania się ryzyka,
  • zwiększenie pewności ciągłości dostaw poprzez stworzenie prewencyjnych procedur postępowania w obszarze poszczególnych ryzyk, co wpływa na zwiększenie pewności realizacji zamówień klientów i w dłuższej perspektywie czasowej oznacza satysfakcję klientów,
  • optymalizację procesów w ramach łańcucha dostaw poprzez stworzenie procedur postępowania zarówno w obszarze zapobiegania jak i działań reakcyjnych.

_______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
- szkoleniem z zakresu normy ISO 28000:2007
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 28000:2007

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.
 

 
   

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS