Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > SA 8000 - Zarządzanie Odpowiedzialnością Społeczną
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
SA 8000 - Zarządzanie Odpowiedzialnością Społeczną

Standard SA 8000 (Social Accountability 8000), System Odpowiedzialności Społecznej, ustanowiony został przez organizację SAI (Social Accountability International), na bazie Konwencji i Zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation), Konwencji Praw Dziecka oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Podstawą jego stworzenia były liczne informacje i protesty klientów i pracowników firm z całego świata, dotyczące różnic pomiędzy wartościami i zasadami głoszonymi przez firmy (misje, kodeksy), a codzienną praktyką. Norma ta ma zastosowanie w przedsiębiorstwach każdej wielkości, które chcą zwrócić uwagę na społeczne i etyczne aspekty swojej działalności.

Standard SA 8000 formułuje osiem szczegółowych warunków wstępnych, w tym:

 • nie zatrudnianie dzieci,
 • nie stosowanie pracy przymusowej,
 • spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy,
 • wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych,
 • nie stosowanie dyskryminacji,
 • nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników,
 • przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy,
 • zapewnienie wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo.


Etapem zamykającym dostosowanie organizacji do wymagań SA 8000 jest zdefiniowanie i wdrożenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

System zarządzania jako warunek główny standardu SA 8000 obejmuje wiele czynników o różnorodnym charakterze, takich jak:

 • sformułowanie polityki firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz warunków pracy,
 • odpowiedzialność kierownictwa, wyznaczenie Pełnomocnika odpowiedzialnego za spełnienie i wdrożenie wymagań normy,
 • kontrolowanie dostawców w oparciu o ich możliwości spełniania wymogów normy,
 • reagowanie na powstałe problemy i podejmowanie działań korygujących,
 • system komunikacji z zainteresowanymi stronami oraz dostęp do weryfikacji spełnienia przez firmę wymogów normy,
 • dokumentowanie zasad, sposobów realizacji i wyników.


Korzyści z wdrożenia SA 8000:2008:

 • posiadanie międzynarodowego certyfikatu odpowiedzialności społecznej SA 8000,
 • poprawa warunków pracy we wszystkich aspektach i na wszystkich stanowiskach,
 • usprawnienie dialogu społecznego,
 • lepsze rozumienie oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron,
 • lepszy wizerunek w oczach potencjalnych partnerów i inwestorów,
 • zwiększenie wydajności i spadek absencji.

_____________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną
- szkoleniem z zakresu normy SA 8000:2008
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami normy SA 8000

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.
 
 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS