Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > TQM - Kompleksowe Zarządzanie Jakością
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
TQM - Kompleksowe Zarządzanie Jakością

Total Quality Managament (TQM) zdaniem wybitnego znawcy problematyki, P.B. Crosby, to filozofia pracy oparta na czterech absolutach:

 • jakość to osiąganie zgodności z określonymi wymaganiami,
 • system jakości ukierunkowany jest na zapobieganie,
 • praca wykonywana jest bez wad,
 • pomiar poziomu jakości związany jest z analizą kosztów.

Istota kompleksowego zarządzania jakością jest prosta. TQM jest procesem, który polega na ciągłym monitorowaniu potrzeb konsumentów dla zapewnienia, że wytwarzamy produkty lub kreujemy usługi odpowiadające ich oczekiwaniom. TQM definiowane jest jako sposób zarządzania poprawiający efektywność, elastyczność i konkurencyjność organizacji jako całości. Jest metodą usuwania błędów przez wspólne działanie dążące do poprawy pracy. Inna powszechna w literaturze definicja mówi, że zarządzanie przez jakość TQM, to nowy rodzaj wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowany na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach i efektach jej działalności. Jest to nowa koncepcja zarządzania. Obejmuje ona nie tylko doskonalenie wyrobów, lecz także jakości pracy, konstrukcji, technologii, procesów i systemów wytwórczych, marketingowych, informacyjno-decyzyjnych i wszystkich innych zorientowanych na zaspokojenia potrzeb klientów i uczestników organizacji, jej przetrwanie i rozwój. Głównymi składnikami TQM są:

 • zaangażowanie kierownictwa,
 • udokumentowany system zarządzania jakością,
 • statystyczna kontrola procesów produkcyjnych,
 • zespołowy wysiłek na rzecz polepszenia jakości.

Odpowiedzialność za jakość zaczyna się od określenia potrzeb i wymagań klientów, klientów kończy się z momentem zaakceptowania wyrobu przez usatysfakcjonowanego klienta. W związku z tym główna odpowiedzialność za jakość spoczywa na:

 • najwyższym kierownictwie,
 • marketingu,
 • funkcjach badawczo-rozwojowych i projektowych,
 • działalności podstawowej,
 • zaopatrzeniu,
 • magazynowaniu i transporcie,
 • zapewnieniu jakości.

Często w polityce jakości przedsiębiorstwa znajduje się stwierdzenie: "za jakość jest odpowiedzialny każdy pracownik". Ta odpowiedzialność nie powinna się sprowadzać tylko do jednoosobowej samokontroli wykonywania swej pracy. Często sposobem określenia niezbędnych zmian w działaniu firmy jest powoływanie grupy pracowników do rozwiązania problemu związanego ze stwierdzonymi niezgodnościami lub błędami (np. problem powtarzających się reklamacji). W wielu firmach wdrażających TQM powstają tzw. "Koła jakości", które są grupami pracowników spotykających się z własnej woli, w regularnych odstępach czasu, w celu dyskutowania nad problemami napotykanymi podczas pracy, pod kątem określenia sposobów ich rozwiązania. W celu zespołowego rozwiązywania problemów można posłużyć się specjalnie stworzonymi technikami pracy zespołowej.

TQM jest to przede wszystkim rodzaj kultury organizacji, bazującej na umiejętności pracy zespołowej. Jest to pewna filozofia, a nie technika, którą da się wprowadzić w drodze rozporządzenia czy też przejąć od innych.
______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem kompleksowego zarządzania jakością
- szkoleniem z zakresu TQM
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami TQM

 wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS