Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > WSK - Wewnętrzny System Kontroli
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
WSK - Wewnętrzny System Kontroli

Skrót WSK oznacza "Wewnętrzny System Kontroli". Od 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorstwa oraz zakłady wojskowe, dokonujące obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym powinny uzyskać certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), który jest poszerzeniem systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008.

W związku z tym, podstawowym warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu WSK jest posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 lub PN-EN ISO 9001:2009.

Zgodnie z treścią ustawy z 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa towar podwójnego zastosowania to technologie, które mogą być użyte zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych.

Obrót towarem o znaczeniu strategicznym może być dokonywany wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w zezwoleniu na eksport, import lub tranzyt, a także na wykonanie usługi pośrednictwa, doradztwa handlowego, pomocy w zawieraniu umów oraz na uczestnictwo w jakiekolwiek formie w czynnościach, w których ma się styczność z towarem podwójnego zastosowania.

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, określa w drodze rozporządzenia: Wykaz towarów podwójnego zastosowania, na obrót, którymi wymagane jest zezwolenie oraz Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, uwzględniając przy ich sporządzaniu odpowiednie wykazy międzynarodowe. Rząd Polski określa w drodze rozporządzenia listę krajów, do których eksport lub tranzyt przez polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym jest zakazany lub ograniczony.
_________________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem wewnętrznego systemu kontroli zgodnego z PN-N-19001:2006
- szkoleniem z zakresu WSK
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami WSK

wypełnij formularz zapytania
lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.


 
 

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS