Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > PN-N 18001/OHSAS 18001/ISO 45001 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
PN-N 18001/OHSAS 18001/ISO 45001 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001:2004 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Norma PN-N 18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania” oraz specyfikacja OHSAS 18001 zawierają wytyczne dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w ramach ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Polska norma PN-N 18001:2004 jest kompatybilna z OHSAS 18001 co oznacza, iż system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spełniający wymagania PN-N 18001:2004, spełnia również wymagania specyfikacji OHSAS 18001.

Przedsiębiorstwo przystępujące do certyfikacji na zgodność z PN-N 18001:2004 może otrzymać również certyfikat na zgodność z OHSAS 18001, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego audytu.

Celem nadrzędnym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assurance Systems) / PN-N 18001:2004 jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest istotnym elementem w działalności każdej firmy, a system BHP obecnie stał się wymaganiem prawnym w wielu krajach. Wprowadzenie systemu zarządzania zapewnia poprawę warunków pracy, dzięki czemu zwiększa się wydajność i jakość oferowanych usług. Jest także sposobem nadążenia za zmianami prawnymi w przepisach prawa i zabezpieczeniu pracowników Państwa firmy. System skupia uwagę na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii. System zarządzania BHP stanowi integralną część systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskiem, co pomaga organizacji w wydajnym spełnianiu stawianych przez nie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

W procesie tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy najistotniejszymi etapami postępowania są:
  • określenie polityki BHP,
  • program zarządzania BHP,
  • wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • szkolenia, świadomość i kompetencja,
  • nadzór nad systemem poprzez wprowadzanie działań korygujących/zapobiegawczych oraz działań umożliwiających ocenę skuteczności funkcjonującego systemu
  • pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.
Do najważniejszych zadań i celów wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należą:
  • zapobieganie przed urazami i chorobami pracowników i związanymi z nimi stratami,
  • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników,
  • podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem roli pracowników i ich zaangażowania do działań w zakresie BHP,
  • zwiększenie wydajności i jakości pracy.
_____________________________________________________________________________________________

 Jesteś zainteresowany

- wdrożeniem PN-N 18001/OHSAS 18001
- szkoleniem z zakresu normy PN-N 18001/OHSAS 18001
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami normy PN-N 18001/OHSAS 18001

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.
 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS