Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zostały przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Krajową Izbę Gospodarczą w czerwcu 2006r., jako część systemu zarządzania ukierunkowanego na zapewnienie zaufania organizacji w zakresie bezstronności i rzetelności jej funkcjonowania.

Podstawową cechą systemu antykorupcyjnego jest przede wszystkim skupianie się na zapobieganiu korupcji, a więc wypracowaniu zasad postępowania, stosownych polityk, procedur i sposobów pomiaru oraz poprawy świadomości pracowników. W celu określenia obszarów potencjalnego występowania korupcji wykonywana jest analiza procesów decyzyjnych, która ma na celu ocenę kompletności i skuteczności funkcjonujących mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających. Wynikiem analizy procesów i mechanizmów jest mapa ryzyka, na której uwidocznione wszystkie miejsca w procesach decyzyjnych, w których występuje niekontrolowane ryzyko wystąpienia korupcji. Taka mapa wraz z opisem oceny ryzyka, który może być mierzony np. potencjalnymi stratami dla organizacji, utratą zaufania, złą sławą, pozwala na wprowadzenie priorytetów dla kolejnych działań zgodnie z faktycznie występującymi zagrożeniami. Mapa ryzyka stanowi podstawę do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem planu minimalizacji ryzyka, a następnie zarządzania potencjalnymi zdarzeniami korupcyjnymi i w rezultacie certyfikacji systemu.

Podstawowym wymogiem certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest posiadanie lub jednoczesne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK)

  • Budowanie wizerunku organizacji bezstronnej i rzetelnej.
  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym.
  • Przejrzyste zasady współpracy ze stronami zainteresowanymi (Kodeks Antykorupcyjny).
  • Ograniczenie utraty środków wynikających z działań korupcyjnych.
  • Poczucie bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne i jednoznacznie zdefiniowane zakresy uprawnień i odpowiedzialności.
  • Ochrona przez nieświadomymi zachowaniami i ich skutkami.
  • Doskonalenie organizacji na bazie zdobytych doświadczeń - poprzez wykorzystanie narzędzi do analizy ryzyka.
  • Zdefiniowane postępowanie w przypadku wykrycia korupcji - odpowiednia procedura postępowania.

______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym SPZK
- szkoleniem z wymagań SPZK oraz na audytora wewnętrznego systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami SPZK

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.  

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS