Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > ISO 22000:2005 (HACCP) - Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
ISO 22000:2005 (HACCP) - Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

HACCP - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points) - jest systemowym narzędziem zarządzania jedną z podstawowych cech żywności - jej wartość zdrowotną. Podręcznikowo, HACCP definiuje się jako "uporządkowany system umożliwiający panowanie nad procesem technologicznym, w związku z ogniskowaniem obszaru zainteresowania i działań na produkcji bezpiecznych zdrowotnie produktów spożywczych".

Istota Systemu HACCP sprowadza się do prowadzenia nieustających działań zapobiegawczych zmierzających do przewidywania i unikania ryzyk ponoszonych przez organizację, a co za tym idzie, oszczędzenia czasu i pieniędzy. Warto też dodać, że wprowadzenie systemu może okazać się również istotnym instrumentem walki konkurencyjnej oraz istotnym bodźcem stymulującym pracowników do bardziej efektywnej pracy. Po wprowadzeniu HACCP w zakładzie, system będzie musiał być stale aktualizowany - tylko taki "żyjący" system będzie w stanie spełnić oczekiwania organizacji i zredukuje ryzyko wprowadzenia na rynek produktów niebezpiecznych lub złej jakości.

Podstawą dla wprowadzenia systemu jest tzw. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (zbiory procedur produkcyjnych, nastawionych na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych) będące fundamentalną metodą kontroli jakości zdrowotnej produktów żywnościowych.

Wprowadzenie Systemu w konkretnej organizacji możliwe jest dopiero po gruntownej analizie zagrożeń uwzględniającej specyfikę i profil jej działania. Tym samym system HACCP i jego składniki w każdym przedsiębiorstwie różniły się będą od siebie, koncentrując się jednak na tym samym celu, jakim będzie utrzymanie jakości zdrowotnej produktu.

Co niezwykle istotne, ustawowy (wynikający z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia) obowiązek wprowadzenia systemu HACCP dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających na rynku produkcji i obrotu żywności (oraz produkcji i obrotu paszami). Obowiązek ten jest egzekwowany od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Znaczenie HACCP wzrasta również w sektorach współpracujących z przemysłem żywnościowym i paszowym: produkcji maszyn i urządzeń, produkcji środków transportu oraz produkcji opakowań.

Certyfikacja systemu HACCP - standard ISO 22000:2005

Ani prawo europejskie, ani polskie nie nakłada na podmioty rynku żywnościowego obowiązku certyfikacji systemu HACCP przez jakąkolwiek stronę trzecią. Przedsiębiorstwa mogą jednak dobrowolnie poddać się certyfikacji, podobnie jak ma to miejsce przy certyfikacji systemów zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008. Najczęściej spotykanymi certyfikatami HACCP są systemy spełniające wymagania Codex Alimentarius lub norm opracowanych przez niektóre kraje, takich jak, norma duńska DS 3027 E:2002 czy też norma holenderska.

W celu ujednolicenia wymagań dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym i działalności związanej z produkcją i dystrybucją żywności na poziomie międzynarodowym została opracowana norma ISO 22000:2005, która weszła w życie 1 września 2005 r.

Nowy standard ma być stosowany w kompletnym łańcuchu dostaw poczynając od producentów na ostatecznej dystrybucji kończąc. Nowością jest dedykowanie tego standardu dla organizacji związanych pośrednio z produkcją żywności takich jak producenci wyposażenia produkcyjnego, producenci opakowań, producenci środków myjących itp.

Funkcjonalność normy ISO 22000:2005

  • W normie ISO 22000:2005 uwzględniono wszystkie zalecenia odnoszące się do systemu HACCP zawarte w przewodniku Komisji Kodeksu Żywnościowego WHO, uwzględniając również wymagania dla tzw. Dobrej Praktyki Produkcyjnej/Dobrej Praktyki Higienicznej. Norma zawiera również wymagania dotyczące systemowego zarządzania organizacją.
  • Jako norma wydana przez International Organization for Standardization (ISO) jest uznawana za światowy standard, który wykorzystany jako podstawa wdrożenia i certyfikacji ułatwi uczestnictwo we współpracy i handlu międzynarodowym.
  • Korelacja struktury nowej normy z normami ISO9001:2008 i ISO 14001:2004 umożliwi skuteczną integrację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z systemami zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskiem.
  • W celu zapewnienia harmonizacji międzynarodowych standardów w ramach prac nad normą ISO 22000:2005 uwazględniono postulaty ekspertów z 23 państw oraz organizacji takich jak Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union (CIAA), Codex Alimentarius Commission, International Hotel and Restaurant Association, CIES/Global Food Safety Initiative, and World Food Safety Organization (WFSO).
  • Nowy standard stanie się narzędziem oceny nie tylko dla organizacji przetwarzających lub dostarczających produkty żywnościowe, ale i organizacji związanych pośrednio z przemysłem spożywczym np. producentów opakowań lub urządzeń dla przemysłu spożywczego.

________________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
- szkoleniem z zakresu normy ISO 22000:2005 / HACCP
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 22000:2005/HACCP

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.
   

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS