Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > ISO 14001:2015 - Zarządzanie Środowiskowe
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
ISO 14001:2015 - Zarządzanie Środowiskowe

Międzynarodową normą przedstawiającą wymagania dla systemu zarządzania środowiskiem (SZŚ) jest norma ISO 14001:2015 - "Systemy Zarządzania Środowiskowego - Specyfikacja i wytyczne stosowania." Norma ISO 14001 definiuje system zarządzania środowiskowego w następujący sposób: "część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej".

System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)  można również zdefiniować jako: "zestaw narzędzi wspomagających zarządzanie, umożliwiający realizację polityki środowiskowej i w konsekwencji stałe minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko w sposób optymalny z punktu widzenia zarówno organizacji, jak i środowiska".

Model systemu zarządzania środowiskowego zaproponowany przez normę ISO 14001, integrując zagadnienia środowiskowe z innymi aspektami zarządzania organizacją, w dużym stopniu opiera się na założeniach i podstawowych zasadach TQM. W związku z tym jest częstą praktyką, że w ramach SZŚ wykorzystuje się narzędzia, które sprawdziły się już w ramach zarządzania jakością, integrując systemy zarządzania środowiskowego z funkcjonującymi w organizacji systemami zarządzania jakością.

Do najczęściej wymienianych korzyści z wdrożenia System Zarządzania Środowiskowego należą:

 • zmniejszenie kosztów działalności poprzez:
  • poprawę efektywności bieżących procesów - zmniejszenie zużycia surowców, energii i ilości odpadów,
  • projektowanie wyrobów i usług w sposób pozwalający ograniczyć zużycie zasobów naturalnych, bez pogorszenia jakości,
  • odpowiednie zagospodarowanie odpadów,
  • optymalizację doboru surowców, materiałów, produktów,
  • zwiększenie efektywności wykorzystywanej infrastruktury,
  • odpowiednie przygotowanie procesów magazynowania, pakowania i transportu,
 • spełnienie wymogów prawnych (unikanie sankcji za łamanie przepisów i niekorzystnego wizerunku),
 • przewidywanie przyszłych wymagań prawnych,
 • zmniejszenie ryzyka środowiskowego (zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia sytuacji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko),
 • spełnienie wymogów odbiorców,
 • poprawa stosunków ze służbami ochrony środowiska i wizerunku w społeczeństwie,
 • wzrost zaangażowania pracowników.
______________________________________________________________________________________________

Jesteś zainteresowany:

- wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego
- szkoleniem z zakresu normy ISO 14001:2015
- audytem pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 14001:2015

wypełnij formularz zapytania lub skontaktuj się z nami (58) 735 02 22.
 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS