Tu jesteś: Strona główna > Systemy zarządzania > Wdrożenie ISO
 
Systemy zarządzania
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
Wdrożenie ISO

Stworzenie i wdrożenie w organizacji systemu zarządzania ISO jest wyrazem zrozumienia przez osoby nią zarządzające, że do codziennego funkcjonowania organizacji oraz jej rozwoju z czasem niezbędne staje się ujęcie aktywności w niej zachodzących w sposób bardziej spójny, logiczny i całościowy (bardziej "systemowy").

W przypadku najpopularniejszego systemu - zarządzania jakością - można inaczej powiedzieć, że w istocie rzeczy jest to system zarządzania organizacją, ale zarządzania poprzez jakość, rozumianą jako dążenie do stałego zaspokajania określonych wymagań, zarówno klienta zewnętrznego (np. konsumenta), jaki i klientów wewnętrznych organizacji (komórki organizacyjne różnego szczebla). Wymagania zawarte w normie ISO 9001:2008 są natomiast opisem pewnego idealnie funkcjonującego przedsiębiorstwa, wraz z dołączonym zestawem narzędzi analitycznych, których poprawne zastosowanie powinno stworzyć sprawny system pozyskiwania i przetwarzania informacji zarządczej dla kierownictwa organizacji. Sama zaś norma, poprzez definiowanie różnego rodzaju wymagań, stanowi punkt odniesienia dla podmiotów zewnętrznych (np. jednostki certyfikacyjne, klienci) do oceny stopnia zgodności sposobu działania organizacji z postanowieniami w niej zawartymi.

Korzyści z posiadania systemu zarządzania ISO w organizacji

Prawidłowo wdrożony system zarządzania może przynieść organizacji następujące korzyści:

 • efektywniejsze zarządzanie organizacją na wszystkich jej szczeblach,
 • usprawnienie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • zwiększenie wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zdefiniowanie uprawnień i obowiązków pracowników oraz wyeliminowanie sporów kompetencyjnych,
 • podejmowanie decyzji zarządczych przez kierownictwo organizacji na podstawie obiektywnych danych dotyczących jej funkcjonowania, a nie na podstawie subiektywnych wrażeń na jej temat,
 • usprawnienie procesów zachodzących w organizacji oraz zdefiniowanie i zracjonalizowanie obiegu dokumentów,
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania organizacji, w tym kosztów tzw. "złej jakości",
 • ciągłą zdolność do zaspokajania potrzeb klientów na określonym poziomie,
 • zdolność do ciągłego doskonalenia się organizacji,
 • poprawienie wizerunku na rynku, zdobycie jeszcze większego zaufania klientów i partnerów handlowych,
 • łatwiejsze przystosowanie się do funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej.

Do uciążliwości związanych z wdrażaniem systemu zarządzania ISO można zaliczyć:

 • często długi okres wdrażania systemu (kilka miesięcy),
 • potrzebę częściowego zaangażowania załogi przez okres wdrożenia, jak i w celu podtrzymywania już funkcjonowania systemu (np. funkcja przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością),
 • przełamanie wewnętrznego oporu załogi (naturalny strach przed przemianą zachodzącą w organizacji, obawa przed zwiększonymi obowiązkami),
 • konieczność poniesienia kosztów związanych z wdrożeniem, certyfikacją i utrzymaniem systemu.

Należy jednak podkreślić, że większość przedsiębiorców przekonuje się z czasem, że korzyści z funkcjonowania systemu zarządzania ISO w organizacji dalece przewyższają trud poniesiony w związku z jego wdrożeniem i utrzymaniem.

 
 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS