Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > System Zarządzania Usługami IT w administracji publicznej
 
Aktualności
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
2012-08-20 System Zarządzania Usługami IT w administracji publicznej
W dniu 31 maja 2012 r. w życie weszło rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 
Rozporządzenie m.in. stanowi wymagania co do systemów teleinformatycznych używanych przez podmioty realizujące zadania publiczne. Projektowanie, wdrażanie oraz eksploatacja takich systemów powinna uwzględniać ich funkcjonalność, niezawodność, używalność, wydajność, przenoszalność i pielęgnowalność, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk. Z kolej zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne ma na celu dostarczanie tych usług na deklarowanym poziomie dostępności i odbywa się w oparciu o udokumentowane procedury.

Wymagania powyższe uważa się za spełnione, jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą podmiotu realizującego zadanie publiczne odbywają się z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2. Z powyższych informacji wynika, że popularność standardu zarządzania usługami IT może w niedługim czasie znacznie się zwiększyć.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Systemu Zarządzania Usługami IT oraz szkoleniami z zakresu ISO/IEC 20000-1:2005.

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS