Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Zapraszamy na konsultacje w zakresie kwalifikacji Państwa firmy do pozyskania środków z Funduszy...
 
Aktualności
 
 
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i nr. telefonu oraz, w przypadku szkoleń, adresu korespondencyjnego przez iQuelle Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Administrator Danych Osobowych) w celu prezentacji oferty usług świadczonych przez iQuelle Sp. z o.o. oraz w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iQuelle Sp. z o.o. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności stosowaną przez Administratora Danych Osobowych dotyczącą ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Szanujemy Twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności.
 
 
 
2008-02-07 Zapraszamy na konsultacje w zakresie kwalifikacji Państwa firmy do pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych.

MSP w UE - dotacje

Fundusze Strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej, a ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE, co wpływa na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii.
Na lata 2007-2013 Unia Europejska w wyniku reformy polityk spójności ograniczyła liczbę funduszy z czterech do dwóch:

Europejski Fundusz Społeczny,

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dokumentem określającym kierunki i wysokości wsparcia finansowego ze strony funduszy, na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2007-2013 jest Narodowa Strategia Spójności (NSS), określająca priorytety i obszary wykorzystywania oraz system wdrażania EFS i EFRR w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013. Łączna suma środków przeznaczonych na realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie około 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu Unii Europejskiej.
NSS będzie realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych:

Program Infrastruktura i Środowisko,

Program Kapitał Ludzki,

Program Innowacyjna Gospodarka,

Program Rozwój Polski Wschodniej,

Program Pomoc Techniczna,

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

16 regionalnych programów (1 dla każdego z województw).

Nasza spółka posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz beneficjentów Działania 2.1 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), co dowodzi, że dysponujemy odpowiednim potencjałem ekspertów oraz, że możemy wykonywać dla Państwa usługi z należytą starannością, zgodnie z kodeksem etyki naszej profesji.

W ramach kompleksowej usługi, proponujmy Państwu analizę planów inwestycyjnych i dopasowanie ich do wymagań odpowiedniego programu, przygotowanie wniosku, biznes planu i niezbędnych załączników wymaganych w danym projekcie. Jeżeli Państwa organizacja zakwalifikuje się do skorzystania ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zapewnimy Państwu nadzór w procesie realizacji projektu jak i pomoc w jego rozliczeniu.

Programy pomocowe są ogłaszane okresowo (do wyczerpania środków). W kolejnych edycjach programów mogą ulec zmianie pewne zasady, dlatego każdorazowo warto zapoznać się z ich aktualną wersją na stronach podanych powyżej.

Zainteresowanych pozyskaniem środków zapraszamy do kontaktu z nami.

 
Copyrights IQuelle 2010
Projekt i realizacja:SWgroup CMS